Urheiluyläkoulukokeilu 2017-2019

 

Seitsemässä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (Urhea) yläkouluissa käynnistyi Olympiakomitean koordinoimana toteutettava urheiluyläkoulukokeilu 1.8.2017. Urheiluyläkoulukokeiluun otetaan oppilaita vuosina 2017, 2018 ja 2019 ja kokeilu kestää kaikilla valituilla oppilailla koko yläkoulun ajan. Pasilan peruskoulu sai opetusvirastolta liikuntapainotuskoulun statuksen ja  tulee mukaan kahdeksanneksi kouluksi 2018 alkaen.

Urheiluyläkoulukokeilu on kokonaisuus, jossa ensimmäisen kolmen vuoden aikana kehitetään valtakunnallista urheiluyläkoulutason toimintamallia Olympiakomitean kriteerien ja ohjauksen mukaisesti. Kokeilu alkaa 7. luokalla 1.8.2017 ja etenee lukuvuosittain porrastetusti 8. ja 9. luokille. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä mukana olevien lajiliittojen kanssa.
Suomesta Olympiakomitean johtamaan kokeiluun on ilmoittautunut 12 eri koulutuksen järjestäjää ja yhteensä 19 koulua. Koulut sitoutuvat yhteiseen valtakunnalliseen koordinointiin, kehittämistoimintaan, seurantaan ja arviontiin.

Liikunnan soveltuvuuskoekouluista kokeilussa on mukana kuusi koulua Helsingistä ja yksi Espoosta. Kokeilu käynnistyy osana koulujen liikuntapainotteista toimintaa. Kokeilun aikana järjestetään normaalin soveltuvuuskokeen lisäksi ns. urheiluluokan lajitesti, jonka avulla osa oppilaista valitaan koulun kokeiluluokalle. Kokeilun tarkempi sisältö esitellään mm. koulujen järjestämissä infotilaisuuksissa ja koulujen kotisivuilla.

Oppilaiden ja vanhempien on hyvä huomioida, että kaikissa kouluissa laadukas urheilun ja opiskelun yhdistäminen on mahdollista kaikilla painotettuun opetukseen päässeillä oppilailla, vaikkei pääsisikään juuri kokeiluluokalle.

Helsingistä

Haagan peruskoulu

Herttoniemen yhteiskoulu

Pasilan peruskoulu

Pohjois-Haagan yhteiskoulu

Puistopolun peruskoulu

Pukinmäenkaaren peruskoulu

Lauttasaaren yhteiskoulu (toteuttaa kokeilun oman toimintamallinsa kautta)

Espoosta

Leppävaaran koulu

 

Vantaalla ei ole liikunnan painotetun opetuksen kouluja sen vuoksi vantaalaisia kouluja ei ole mukana kokeilussa. Vantaalla yläkoulutoimintaa mahdollistetaan ja kehitetään lähikoulu-toimintamallin mukaisesti. Yläkoulutoiminta mahdollistetaan kaikissa kouluissa yhteistyössä urheiluseurojen kanssa kaupunkikohtaisella mallilla. Lisätiedot Vantaan yläkoulutoiminnasta 

 

Lisätietoja koulujen rehtoreilta tai 

Jari Savolainen, urheiluyläkoulutoiminnan kehittäjä, Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia

0405307679, jari.savolainen@urhea.fi