Perusaste

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yläkouluverkoston koulut

Uusi valtakunnallinen soveltuvuuskoe painotuskouluihin

 

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia (Urhea) koordinoi Urhean yläkouluverkostoa. Toiminta tapahtuu vuosilluokilla 7.-9. Verkostomme on osa Suomen Olympiakomitean valtakunnallista urheiluakatemiaohjelmaa.Tällä hetkellä Urhean verkostossa on yhteensä 40 koulua Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta.

Verkoston tavoitteena on tukea nuorta urheilijaa Urheilijan polun yläastevaiheessa opiskelun ja urheilun yhdistämisessä sekä urheilijana kasvamisessa. Toimintaa kehitetään yhteistyössä koulujen, seurojen, lajiliittojen ja Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman kanssa. Nuorille pyritään mahdollistamaan koulusta riippuen 6-10 h aikaikkuna liikunnalle ja urheilulle kouluviikon yhteyteen. Koulujen yleisvalmennus tukee terveenä urheilijana kasvua ja koulujen lajivalmennuksessa kehitetään toimintaa lajiliittojen linjausten mukaisesti. Urhea pyrkii lisäksi mahdollistamaan asiantuntijatukea urheilijoille ja heidän huoltajilleen mm. henkisen valmentautumisen ja ravintoluentojen kautta. Urhea-verkoston yläkoulut noudattavat toiminnassaan Suomen Olympiakomitean määrittelemiä koulutason kriteereitä ja tavoitteita.

Urheiluyläkoulukokeiluhanke 1.8.2017 alkaen:
Seitsemässä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (Urhea) yläkouluissa käynnistyy Olympiakomitean koordinoimana toteutettava urheiluyläkoulukokeilu. Urheiluyläkoulukokeilu on kokonaisuus, jossa ensimmäisen kolmen vuoden aikana kehitetään valtakunnallista urheiluyläkoulutason toimintamallia Olympiakomitean kriteerien ja ohjauksen mukaisesti. Kokeilu alkaa 7. luokalla 1.8.2017 ja etenee lukuvuosittain porrastetusti 8. ja 9. luokille. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä mukana olevien lajiliittojen kanssa.
Suomesta Olympiakomitean johtamaan kokeiluun on ilmoittautunut 12 eri koulutuksen järjestäjää ja yhteensä 19 koulua. Koulut sitoutuvat yhteiseen valtakunnalliseen koordinointiin, kehittämistoimintaan, seurantaan ja arviontiin.

Liikunnan soveltuvuuskoekouluista kokeiluun osallistuvat Helsingin kouluista Haagan peruskoulu, Herttoniemen yhteiskoulu, Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Puistopolun peruskoulu (nykyinen Tehtaanpuiston yläaste) ja Pukinmäenkaaren peruskoulu sekä Espoosta Leppävaaran koulu. Nämä koulut käynnistävät tämän kokeilun osana liikuntapainotustaan. Lauttasaaren yhteiskoulu toteuttaa kokeilun oman toimintamallinsa kautta.
Kokeilun tarkempi sisältö esitellään mm. koulujen järjestämissä infotilaisuuksissa.

Uusi valtakunnallinen soveltuvuuskoe otetaan käyttöön edellisten koulujen lisäksi muissakin liikuntapainotteisissa kouluissa. Soveltuvuuskoetta on kokeiltu tänä syksynä muutamissa kouluissa ja sitä esiteltiin 22.11. kohdekoulujen liikunnanopettajille ja soveltuvuuskokeen järjestelyssä mukana oleville muille opettajille.Soveltuvuuskoe ohjeineen näkyy alla olevassa liitetiedostossa.

Oppilas voi hakea perinteisen liikuntapainotuksen ohessa kyseisen koulun urheiluyläkoulukokeiluun. Uusi soveltuvuuskoe on pääsääntöisesti kaksiosainen: soveltuvuuskokeen ns. perusosa on tarkoitettu kaikille hakijoille, kun taas eri päivänä suoritettava lajiosa on vain urheiluyläkoulukokeiluluokalle hakijoille. Painotetun opetuksen ilmoittautumislomakkeessa on kerrottu lomakkeen täyttöohjeet. Kysy tarvittaessa lisätietoa suoraan kyseisistä kouluista.

Helsingin osalta oppilas osallistuu ensimmäiseksi hakuvaihtoehdoksi laittamassaan koulussa soveltuvuuskokeen perusosaan keskiviikkona 25.1.2017. Helsingissä urheiluyläkoulukokeilussa on varsinaisen soveltuvuuskokeen ohella myös toinen ns. lajiosa perjantaina 27.1.2017. Tämä päivä on yhteinen Urhean kouluille. Lajiosatestin toteuttavat koulut ja lajiliitot yhteistyössä erikseen kerrottavilla suorituspaikoilla.
Espoossa  soveltuvuuskoe pidetään torstaina 2.2.2017 ja lisäksi järjestetään lajitestit aikaisemmin jo perjantaina 27.1.2017.

Lisätietoa hakuprosessista ja soveltuvuuskokeesta saat parhaiten suoraan kouluilta, niiden tiedotteista ja tutustumistilaisuuksista.