Perusaste

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yläkouluverkosto

Yläkoulutoiminnan esite: Hae urheiluyläkouluun - kasva ja kehity terveenä urheilijana

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia (Urhea) koordinoi toimialueensa yläkouluverkostoa. Toiminta tapahtuu vuosiluokilla 7.-9. Verkostomme on osa Suomen Olympiakomitean valtakunnallista urheiluakatemiaohjelmaa. Tällä hetkellä Urhean verkostossa on yhteensä 41 koulua Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta. Mukana on yli 2000 oppilasta. Lisäksi Urhea tukee asiantuntijatahona kehyskuntien yläkoulutoiminnan kehitystyötä ja toimintaa mm. Tuusulassa ja Nurmijärvellä.

Verkoston tavoitteena on tukea nuorta urheilijaa Urheilijan polun yläastevaiheessa opiskelun ja urheilun yhdistämisessä sekä urheilijana kasvamisessa. Nuorille pyritään mahdollistamaan koulusta riippuen n.6-10 h aikaikkuna liikunnalle ja urheilulle kouluviikon yhteyteen. Määrä koostuu liikunnanopettajan vetämistä liikunnan ja  Kasva Urheilijaksi- yleisvalmennustunneista sekä seurojen vetämistä harjoituksista kouluviikon yhteydessä. Lisäksi koulujen muuta opetusta pyritään kehittämään urheilusta innostuneen oppilaan tavoitteiden mukaisesti myös muissa oppiaineissa (mm. terveystieto ja kotitalous) sekä kokeilemaan uuden opetussuunnitelman mukaista ilmiöopetusta liikunta-/urheiluilmiön ympärillä.

Toiminnan ydintavoitteita

  • Arjen ajankäytön ja harjoittelun rytmityksen parantaminen koulu-seura yhteistyöllä.
  • Seura- ja kouluharjoittelu muodostavat toimivan kokonaisuuden.
  • Monipuolisten liikuntataitojen oppiminen ja terveenä urheilijana kasvu. Liikunnanopettajilla on tärkeä rooli nuoren urheilijan monipuolisten liikuntataitojen kehittämisessä, joka tukee mahdollisuuksia menestyä aikuisiässä ja kasvaa terveenä urheilijana.
  • Hyvien opiskelutaitojen omaksuminen sekä hyvät valmiudet toisen asteen opintoihin.

Verkostokoulujen liikunnanopettajilla on käytössä valtakunnalliset Kasva Urheilijaksi-oppisisällöt yleisvalmennustunneille sekä Kasva urheilijaksi työkirja, jota on mahdollista myös hyödyntää mm. liikunnan, terveystiedon ja kotitalouden tunneilla.

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian toiminta noudattaa Suomen Olympiakomitean sekä lajiliittojen linjauksia. Toiminnan kehittäminen perustuu tutkimus ja seurantatiedon käyttöön. Toimintaa kehitetään yhteistyössä koulujen, seurojen, opetus- ja liikuntavirastojen, lajiliittojen, Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman kanssa.

PDF-tiedostoUrhea, yläkouluesite 2018 final.pdf (299 kB)
Hae Urheiluyläkouluun - Kasva ja kehity terveenä urheilijana