Tarkennettu ohjeistus lukiolaiselle

1. Laadi henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

- Tutustu tarkasti kurssitarjottimeen.
- Tarkastele erilaisia mahdollisuuksia opintojen suoritusajankohdista.
- Pyri muodostamaan tasaisesti jatkuvia ainekohtaisia kokonaisuuksia.
- Pyydä tarvittaessa apua suunnitelman laatimiseen
- Tee kaikki suunnitelmat kirjallisesti

2. Ajankäytön optimointi

- Suunnittele opintosuunnitelma rinnakkain harjoittelu aikataulun kanssa
- Mitoita opintoihin ja harjoitteluun kuluva aika.
- Varaa myös joustoaikaa
- Pistä asiat tärkeysjärjestykseen.
- Aseta sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita.
- Aseta tavoitteille aikarajat

3. Yhteistyö koulun ja opettajien kanssa

- Tiedota opettajia hyvissä ajoin leireistä ja kilpailumatkoista
- Hae koulun hyväksyntä poissa oloille koulukohtaisten käytäntöjen mukaisesti
- Keskustele mahdollisista tuntiaktiivisuuden korvaavista etätehtävistä
- Ole itse aktiivinen ja joustava: ideoi ja tee ehdotuksia opintojen suorittamisesta
- Kun keskustelet mahdollisista korvaavuuksista, kerro mistä syystä etsit ratkaisua.
- Kun saat tehtäviä, varmista että olet ymmärtänyt tehtävät ja ohjeet oikein
- Toimi aina opettajan kanssa sovitun suunnitelman mukaisesti.
- Leirin osuessa koeviikolle varmista hyvissä ajoin mahdollisuus kokeiden etäsuorittamiseen sekä sovi opettajan kanssa käytännön järjestelyistä.