Yrkeshögskolan Arcada

 

Idrottsakademier

Idrottsakademierna är regionala samarbetsnätverk vars uppgift är att stöda elitidrottare i sin strävan att kombinera toppidrott med studier och vardagsliv. Det finns ett flertal idrottsakademier i Finland och de är organiserade på olika sätt, beroende på de regionala behoven. En del fungerar som nätverk, andra som föreningar eller stiftelser. Idrottsakademierna kan få statliga verksamhetsbidrag via Finlands olympiska kommitté om de framgångsrikt genomgått en kvalitetsbedömning. Kvalitetsauditerade idrottsakademier har rätt att använda de olympiska ringarna i sin marknadsföring. Huvudstadsregionens idrottsakademi URHEA erhöll denna status våren 2008 som en av de första. Arcada har aktivt medverkat i URHEA sedan medlet av 2000-talet.

Arcada

Som elitidrottande student vid yrkeshögskolan Arcada får du hjälp med att kombinera dina studier med din idrottskarriär. Du får personlig studievägledning där vi även kopplar in din tränare för att på bästa möjliga sätt kunna göra din studiegång flexibel och smidig. Både personal och övriga studenter känner till att det finns specialarrangemang kring elitidrottande studenter och att dessa skall respekteras. Du har också alltid en kontaktperson vid högskolan som du kan kontakta vid behov.

 

Kontaktinformation

www.arcada.fi
Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors

 

Kontaktpersoner:
Joachim Ring
Lektor i fysioterapi
joachim.ring(at)arcada.fi
tel. +358 (0)207 699 425