Hanken - Svenska handelshögskolan

Hanken är en handelshögskola på universitetsnivå, och numera den enda
fristående handelshögskolan i Finland.
Vi har verksamhet i Helsingfors och Vasa. Hanken utbildar
ekonomie kandidater på svenska, och ekonomie magistrar och doktorer på
svenska och engelska. Antalet närvaroanmälda studerande är drygt 2100 per
år, varav drygt 450 vid Vasa campus.

Hankens kandidatutbildning inleds med ett läsår gemensamma studier,
varefter de studerande kan välja mellan åtta alternativa huvudämnen i
Helsingfors och mellan fem alternativa huvudämnen i Vasa. I Hankens
kandidatutbildning ingår en obligatorisk utlandsvistelse om minst tre
månader antingen som utbytesstudier eller utlandspraktik. Efter
kandidatexamen fortsätter de flesta med studier för magisterexamen i samma
ämne.

Studievägledning ges vid Hanken centralt av studiebyrån och ämnesvis av
lärarna. Hankens studievägledare och lärare erbjuder inom vissa ramar
toppidrottande studerande flexibla individuella lösningar som inte erbjuds
alla studerande. I praktiken gäller det flexiblare tentarrangemang och vid
behov flexibla lösningar och tidtabeller  i hur kurser kan avläggas för
att möjliggöra att toppidrottarna kan kombinera tävlings- och
träningsresor med studierna. Dessa specialarrangemang avtalas om före
kurserna börjar för att samarbetet skall ske smidigast möjligt.

http://www.hanken.fi

Hankens kontaktperson för URHEA-studerande är planerare Jennie Bertula
jennie.bertula@hanken.fi.