Työhyvinvointi

 

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian ja SportFocuksen työhyvinvointiohjelma järjestetään joka toinen vuosi. Kurssi sisältää kuusi yhteistä tapaamista sekä kolme henkilökohtaista työnohjausta. Kurssin tavoitteena on työhyvinvoinnin ja ammatillisen kehittymisen tukeminen sekä eri lajivalmentajien vuorovaikutuksen lisääminen. Ohjelmaan valitaan 10 Urhean valmentajaa. Ilmoittautumiset: simo.tarvonen@edu.hel.fi Lisätietoja terhi.lehtoviita@sportfocus.fi

TYÖNOHJAUS

Urhea tarjoaa ammattivalmentajille työnohjausta. Työnohjaus on tavoitteellista oman työn, työskentelytapojen sekä työroolin tarkastelua. Tarkastelussa ovat työhön liittyvät kokemukset, ajatukset ja tunteet. Työnohjaus tapahtuu aina ohjattavan ehdoilla ja keskustelut ovat luottamuksellisia.

Työnohjauksen tavoitteena on ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen, työn mielekkyyden lisääminen, työntekijän voimavarojen optimaalinen käyttöönotto sekä työhyvinvoinnin vahvistaminen.

Työnohjaajina toimivat Paula Arajärvi, Tatja Holm ja Paula Thesleff