Lisätietoja dopingista

MITÄ DOPING ON?
Dopingilla tarkoitetaan, että urheilijat käyttävät aineita (esim. lääkeaineita) tai menetelmiä, jotka Kansainvälisen olympiakomitea (KOK) ja Maailman Antidopingstoimisto (WADA) määrittelevät kielletyiksi. Dopingiksi katsotaan myös ulkopuolisen veren anto ja näytteen manipulointi. Myös pakoilu tai kieltäytyminen testistä sekä dopingaineiden käyttöä edistävä toiminta, kuten niiden salakuljetus tai myynti, tulkitaan dopingiksi.

Doping voi parantaa urheilusuoritusta, mutta se voi myös aiheuttaa vakavia vahinkoja urheilijan terveydelle. Dopingin käyttö on urheilun hengen vastaista.

Kielletyt aineet ja menetelmät on lueteltu KOK:n ja WADA:n ylläpitämissä ja hyväksymissä dopingaineluetteloissa.

MIKSI DOPING ON KIELLETTY?
Urheilun dopingvalvonnan peruste on eettinen: kukaan urheilija ei saa saada keinotekoista etua kilpailijoihinsa nähden. Toinen peruste ovat terveydelliset haitat, joita dopingaineina käytetyt valmisteet voivat aiheuttaa.

Dopingvalvonnan tarkoitus on estää terveydelle vaarallisten sekä suorituskykyä parantavien aineiden tai menetelmien käyttö. Se turvaa urheilijoiden oikeuden reiluun ja puhtaaseen kilpailuun. Dopingvalvonnassa kunnioitetaan niin urheilun kuin lääketieteen etiikkaa.

MISTÄ SAA LISÄTIETOJA?

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry
Radiokatu 20
00240 Helsinki

Puh: (09) 3481 2020
Faksi: (09) 148 5195
Sähköposti: info(at)antidoping.fi
www.antidoping.fi

KIELLETYT LÄÄKEAINEET JA MENETELMÄT URHEILUSSA
ADT päivittää ylläpitämiään luetteloita internetsivuillaan uusien markkinoille tulevien lääkevalmisteiden osalta. Luettelot eivät sisällä kaikkia Suomessa käytössä olevia lääkevalmisteita. Urheilijan tulee varmistaa, että hänellä on ajan tasalla oleva Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa -luettelo tai julkaisu. Tarvittaessa hänen tulee ottaa yhteyttä ADT:n toimistoon tai lajiliittoonsa.

Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa -luettelot:
www.adt.fi

ERIVAPAUS URHEILIJAN LÄÄKITYKSESSÄ
Lähes poikkeuksetta on eri tautitiloihin käytettävissä dopingaineita sisältämättömiä yhtä tehokkaita lääkeaineita tai sallittuja lääkemuotoja. Joissain lääkinnällisissä tapauksissa voi Suomen Antidopingtoimikunnan valvontalautakunta myöntää anomuksesta urheilijalle erivapauden määräajaksi jonkin tietyn lääkevalmisteen käyttöön Suomen rajojen sisäpuolella tapahtuvissa kilpailuissa. Lisää www.antidoping.fi kohdassa "erivapaus urheilijan lääkityksessä".

LÄÄKKEENOMAISET TUOTTEET
Markkinoilla on runsaasti ns. lääkkeenomaisia tuotteita, joiden tehoa ei ole kyetty tai pyritty osoittamaan lääkkeeltä vaaditulla tavalla. Nämä tuotteet sisältävät usein erilaisia kasviuutteita ja teoriassa on mahdollista, että näitä tuotteita syömällä urheilijat saattavat saada elimistöönsä kasviperäisiä esim. piristeiden kaltaisia dopingaineeksi luokiteltuja aineita. Lisää www.antidoping.fi: "lääkkeenomaiset tuotteet".

DOPINGTESTAUS
Urheilijan oikeudet ja velvollisuudet dopingtestissä
Urheilijalla on asianmukaisen valvonnan alaisena oikeus ennen testiin tuloaan ja / tai testiin tulon jälkeen vastaavan testaajan suostumuksella suorittaa seuraavia toimia: Lisää
www.antidoping.fi: dopingtestaus

www.antidoping.fi /testauskäytäntö

Ohjeet urheilijalle dopingtestissä (pdf - 79,9 kb)

Jos koneellasi ei ole PDF-tiedostojen lukemiseen sopivaa ohjelmaa, voit ladata Acrobat Reader -ohjelman ilmaiseksi osoitteesta www.adobe.fi/products/acrobat/readstep.html

Muita hyödyllisiä materiaaleja:
www.antidoping.fi / tilattavat ja tulostettavat materiaalit