Avoimet urheiluakatemiaopinnot akatemiaurheilijoille

19.8.2019

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän Urheiluakatemia ovat toteuttaneet kahden lukuvuoden ajan 15 opintopisteen laajuisia Urheiluakatemiaopintoja akatemiaurheilijoille. Viime lukuvuonna opintoja suoritti urheilijoita myös Tampereen Urheiluakatemiasta. Opinnot on suunniteltu opiskelevan urheilijan valmentautumista ja opiskelua tukevaksi kokonaisuudeksi, joissa pureudutaan urheilijan hyvinvointiin, yhteistyösuhteisiin sekä urasuunnitteluun. Opintojen lähtökohtana on ollut se, että ne tukevat opiskelevan urheilijan arkea ja valmentautumista ja että opinnoista olisi suoraan hyötyä niin urheilemiseen kuin opiskeluunkin. Urheiluakatemiaopintoja voi tehdä omasta opiskelualasta riippumatta ja ne voi liittää esimerkiksi vapaasti valittaviin opintoihin. Urheilijan tulee selvittää hyväksilukemiset omasta oppilaitoksesta ennen opintojakson aloittamista. Opinnot soveltuvat sekä toisen että korkea-asteen urheilijoille, varsinkin 1-osan opinnot sopivat hyvin myös nuoremmille urheilijoille.

Urheiluakatemiaopinnot ovat saatavilla kaikkien urheiluakatemioiden urheilijoille! Opintojen toteuttaminen käytännössä tapahtuu Jyväskylän avoimen ammattikorkeakoulun kautta ja opinnot voi suorittaa verkko-opintoina. Kunkin akatemian osuutena on järjestää omille urheilijoille opintojen 1 -osan, Urheilijan hyvinvointi, kuormituksen seurannan ja analysoinnin välineet sekä palautekeskustelu paikallisesti oman akatemian asiantuntijan johdolla. Opintojen hinta on 75€/5 op, jonka maksaa urheilija itse, akatemia tai oppilaitos (Jyväskylässä akatemia/oppilaitos on maksanut muiden, kuin JAMKin omien urheilijoiden maksun (JAMKin opiskelijoille maksuton)).

Lisätietoja:

Heli Nieminen, heli.nieminen@kihu.fi , 050 300 5762) tai Jyväskylän ammattikorkeakoulun Urheiluakatemiaopinnoista vastaavaan Aila Ahonen, aila.ahonen@jamk.fi , 050 592 1143.

Alla kurssilaisten palautteita:

Jyväskylän ja Tampereen urheilijat ovat kokeneet hyötyneensä Urheiluakatemiaopinnoista paljon. Alla esimerkki yhden opintojakson palautteesta viime vuodelta.

 

9. Suosittelisitko tätä opintojaksoa muille Urheiluakatemian opiskelijoille (asteikko 1-5, en missään tapauksessa = 1 … Kyllä, ehdottomasti = 5)?

Tulos 4,67

 10. Kuinka tyytyväinen olit opintojaksoon kokonaisuudessaan (asteikko 1-5, Erittäin tyytymätön = 1…. Erittäin tyytyväinen = 5) ?

                          Tulos 4,44

Otteita oppimispäiväkirjoista eri oppilaitosten opiskelijoilta: 

”Mielestäni kurssi oli aivan mahtava. Kurssilta sai paljon uutta tietoa, mutta myös paljon vanhaakin tietoa muistin virkistämiseksi. Suuri osa tiedosta meni myös suoraan käyttöön omassa harjoittelussani ja elämässäni. Luennot olivat asiantuntevia ja keskustelua herättäviä, ja mielenkiintoisinta omasta mielestäni oli kuulla muiden urheilijoiden ongelmia ja ratkaisuja. Huomasin, että periaatteessa kaikilla meistä oli samat ongelmat, ja ns. vertaistuki oli huikeaa. Sain myös muilta urheilijoilta hyviä vinkkejä omaan tekemiseeni. ”

 ” Ennen kurssia tiesin jo, että minulla tulee olemaan kiireinen syksy ja talvi opintojen ja urheilun yhdistämisessä, mutta toisaalta kurssi vaikutti kiinnostavalta ja hyödylliseltä. Päätin kuitenkin ottaa kurssin ja näin jälkeenpäin voin todeta, että se oli hyvä valinta.”

 ”Kurssin aikana sain paljon uutta oppia ajankäyttöön ja kuormittumiseen/palautumiseen ja tulen käyttämään opittuja asioita tulevaisuuden työelämässä, sekä urheilussa.”

” Kaikki tehtävät tehtyäni kurssista jäi positiivinen kuva. Koen, että kurssilla tuli paljon hyödyllisiä asioita ja kurssi toimi itselleni aika lailla kuten etukäteen ajattelinkin. Kurssi siis tarjosi myös uusia asioita, mutta mielestäni suurin hyöty tuli siinä, että kurssilla niputettiin urheilijan elämään liittyviä asioita, joita on uran varrella tullut jo vastaan, mutta joihin ei kuitenkaan päivittäin tai edes kuukausittain tule keskityttyä. Tämän lisäksi kurssi oli mainio kurkistusikkuna korkeakoulumaailmaan ja tulee olemaan hyödyksi mahdollisia jatko-opintoja ajatellessa.”