Laadukas kaksoisura tukee urheilumenestystä ja hyvinvointia

18.4.2016

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun varadekaani Seppo Ikäheimo avasi seminaari hyvällä huumorilla ja asialla.
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun varadekaani Seppo Ikäheimo avasi seminaari hyvällä huumorilla ja asialla.
Suomen Olympiakomitean huippuvaiheen johtaja Mika Lehtimäki ja akatemiaohjelman johtaja Simo Tarvonen puhuivat huippu-urheilun vaatimuksista.
Suomen Olympiakomitean huippuvaiheen johtaja Mika Lehtimäki ja akatemiaohjelman johtaja Simo Tarvonen puhuivat huippu-urheilun vaatimuksista.
Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä puhui erinomaisesti opiskelun merkityksestä urheilutuloksen tekemisen tukena.
Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä puhui erinomaisesti opiskelun merkityksestä urheilutuloksen tekemisen tukena.
Miekkailija Niko Vuorinen alusti mainiosti urheilun ja työn yhdistämisestä sekä Urhean fyrkkavalmennuksen asiantuntijapalvelusta.
Miekkailija Niko Vuorinen alusti mainiosti urheilun ja työn yhdistämisestä sekä Urhean fyrkkavalmennuksen asiantuntijapalvelusta.
Suomen Olympiakomitean hallituksen jäsen Tuuli Merikoski ja Kihun tutkija Jari Lämsä olivat koostaneet erittäin laadukkaan alustuksen kaksoisurasta maailmalla.
Suomen Olympiakomitean hallituksen jäsen Tuuli Merikoski ja Kihun tutkija Jari Lämsä olivat koostaneet erittäin laadukkaan alustuksen kaksoisurasta maailmalla.
Adecco oli mukana vahvalla kokoonpanolla; henkilöstö-ja viestintäjohtaja Virpi Ojakangas, maajohtaja Ketil Kjeldsberg ja Patrick Glennon
Senior Vice President IOC & IPC Athlete Career Programme.
Adecco oli mukana vahvalla kokoonpanolla; henkilöstö-ja viestintäjohtaja Virpi Ojakangas, maajohtaja Ketil Kjeldsberg ja Patrick Glennon Senior Vice President IOC & IPC Athlete Career Programme.
Aalto-yliopiston pitkäaikainen Urhea-koordinaattori Riitta-Liisa Peltonen kukitettiin kiitoksena upeasta työstä urheilijoiden hyväksi.
Aalto-yliopiston pitkäaikainen Urhea-koordinaattori Riitta-Liisa Peltonen kukitettiin kiitoksena upeasta työstä urheilijoiden hyväksi.

Suomen Olympiakomitea, Adecco ja Aalto-yliopisto järjestivät valtakunnallisen korkea-asteen kaksoisuraseminaarin Espoossa. Yli viidenkymmenen osallistujan joukossa oli urheilijoita, korkeakoulujen edustajia ja urheiluakatemiatoimijoita.

Mielenkiintoiset alustukset virittivät vilkkaan keskustelun urheilun ja opiskelun sekä työelämän yhdistämiseen liittyvistä asioista. Tilaisuuden avannut Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun varadekaani Seppo Ikäheimo kertoi kokemuksiaan urheilijoista opiskelijoina.

- Huippu-urheilija on graduohjaajan unelma-opiskelija määrätietoisuutensa ja aikatauluihin sitoutumisensa vuoksi, Ikäheimo sanoi.

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön huippuvaiheen ohjelman johtaja Mika Lehtimäki ja akatemiaohjelman johtaja Simo Tarvonen avasivat puheenvuorossaan huippu-urheilun vaatimuksia suhteessa opiskeluun ja työelämään

- Maailman huippua tavoiteltaessa vaatimustaso on todella korkealla. Huippu-urheilu vaatiikin tiimityötä, jossa urheilijan ja valmentajan ympärillä on usein laaja asiantuntijoiden joukko. Siihen kuuluu myös urheilijan kaksoisuran tuki. Kaksoisura antaa urheilijalle selkänojaa urheiluun heittäytymiseen, tarjoaa hengähdystauon urheiluajatuksiin ja laajentaa sosiaalista ystäväpiiriä, Lehtimäki sanoi.

Osana kakasoisuraseminaaria perehdyttiin myös Olympiakomitean yhteistyökumppanin Adeccon tuottamiin uravalmennusohjelmiin, joissa urheilijan uralla hankittuja taitoja pyritään siirtämään käyttöön uran jälkeisessä elämässä. Adeccon henkilöstö- ja viestintäjohtaja Virpi Ojakangas korosti puheenvuorossaan elämänhallinnan kokonaisuutta urheilullisen eritysilahjakkuuden tukena.

- Erityislahjakkuus syntyy oikeastaan kokonaisuudesta, ja lopulta voimavara on ihmisessä itsessään, Ojakangas totesi.

Kristiina Mäkelä palkittiin vuoden 2015 opiskelijaurheilijana

Helsingin yliopistossa kotieläintiedettä opiskeleva kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä palkittiin kaksoisuraseminaarissa vuoden 2015 opiskelijaurheilijana. Palkinto myönnetään kansainvälisesti menestyneelle korkea-asteella opiskelevalle urheilijalle, joka on onnistunut esimerkillisesti urheilun ja opiskelun yhdistämisessä. Mäkelä kertoi puheenvuorossaan opiskelusta urheilutuloksen tukena.

- Koulutus edistää urheilua, kyse ei ole vain opiskelun ja urheilun yhteensovittamisesta, Mäkelä sanoi.

Urheilijanäkökulman tilaisuuteen toi myös miekkailija Niko Vuorinen, joka kertoi työnteosta urheilu-uran aikana. Tutkija Jari Lämsä KIHU:sta ja Olympiakomitean hallituksen jäsen Tuuli Merikoski toivat esille mielenkiintoista vertailutietoa maailmalla toteutetuista kaksoisuraa koskevista ratkaisuista.

- Hyvin toteutettu kaksoisura tukee kiistatta urheilijan kehittymistä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia, Merikoski kiteytti.

Jukka Tirri, Suomen Olympiakomitea

Katso myös liitteenä olevat alustukset (lisätään sitä mukaan kun saadaan)