Urhean UniSport-treeneissä psyykkistä valmennusta

22.3.2016

Paaulan treeneissä urheilijoiden lajeja olivat, purjehdus kolmiloikka, 400m aidat, salibandy, sulkapallo
Paaulan treeneissä urheilijoiden lajeja olivat, purjehdus kolmiloikka, 400m aidat, salibandy, sulkapallo

SportFocuksen ja Urhean psyykkinen valmentaja Paula Thesleff yhdisti 21.3.2016 UniSport-treeneissä keskittymisen ja tasapainon harjoittelua.

Tavoitteena oli laajentaa ja syventää ymmärrystä keskittymisen taidon
harjoittamisesta sekä lajinomaisista, hyvinkin erilaisista keskittymisen
vaatimuksista. Erilaisia keskittymisen vaatimuksia havainnollistettiin
tehtävällä, jossa huomion kohdentamista harjoiteltiin kahdella eri
ulottuvuudella: kapea-laaja sekä ulkoinen-sisäinen.

Yksinkertaisten tasapainoharjoitusten kautta aktivoitiin erilaisia keskittymisen
ulottuvuuksia ja herätettiin keskustelua siitä, minkälaiset keskittymisen
tavat ovat kellekin helpompia/haastavampia sekä miten ne tukevat/haastavat
tehtävän suorittamista.

Lopuksi tehtiin tasapainoharjoite, jossa haastettiin keskittymiskykyä tuottamalla erilaisia ulkoisia häiriötekijöitä (yllättävät äänet, valot, liike näkökentässä ym.). Summa
summarum: keskittymistä on tärkeää harjoitella edeten helpommista
tehtävistä kohti vaikeampia. Taitava keskittyjä osaa ja onnistuu
käsittelemään ulkoiset ja sisäiset häiriötekijät niin, ettei suoritus
häiriinny merkittävästi.

Urheilijat olivat erittäin tyytyväisiä Paulan treeneihin ja painottivat, että näitä asioita tulisi harjoitella yhtä johdonmukaisesti kuin lajitaitoja tai vaikkapa fysiikkaa, jotta voisi olla vielä parempi!