Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2015–2019 käynnissä täysimääräisesti

23.2.2016


Syksyllä toimikautensa (2015–2019) aloittanut valtion liikuntaneuvosto on keskittynyt ensimmäisissä kokouksissaan pohtimaan oman toimintansa roolia ja merkitystä suomalaisen liikuntakulttuurin edistäjänä.

Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä laaja-alaisia ja periaatteellisesti tärkeitä liikuntaa koskevia kysymyksiä, tehdä aloitteita ja antaa esityksiä liikunnan kehittämiseksi. Liikunta ja huippu-urheilu asemoituvat yhteiskuntaan monessa mielessä eri tavoin kuin mihin on totuttu. Tapoja, joilla on totuttu tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan urakalla. Yleisesti on tiedostettu, että tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan aiempaa kokonaisvaltaisempia, eri toimijatahot yhteen kokoavia politiikkatoimia sekä osaavia ja innokkaita ihmisiä. Tavat tehdä yhteistyötä, uudistaa toimintamalleja ja murtaa hallinnonalojen välisiä raja-aitoja koetaan ratkaiseviksi. Myös liikuntapolitiikassa pitää olla kykyä uudistua, vaikka se vaatisi isojakin uudistuksia.
 

Lue lisää