Urheiluakatemioiden osaaminen selvitetty

4.3.2015

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU) ja Huippu-urheiluyksikkö (HYU) ovat työskennelleet tiiviisti urheiluakatemiaverkoston arviointi- ja kehitystyön parissa.

Raportin tulokset pohjautuvat syksyllä 2014 toteutettuun kyselyyn, joka suunnattiin 21. urheiluakatemian valmentajille, asiantuntijoille ja koordinaattoreille.

Tulevaisuudessa urheiluakatemiat tulee nähdä entistä vahvempina alueellisina osaamiskeskittyminä, jotka edistävät urheilijoiden arkea sekä mahdollistavat valmennuksen edelleen ammattimaistumisen ja asiantuntijapalveluiden paremman tuottamisen urheilijoille. Lisäksi lajien välisen yhteistyön tukeminen, vahva toiminta oppilaitoksissa ja urheilijoiden kaksoisurien tekeminen korostuvat. Alueellisesti urheiluakatemiat tulisi nähdä vetureina, jotka suuntaavat urheilua johdonmukaisesti kohti alueen toimijoiden (mm. urheiluseurat ja oppilaitokset) kanssa yhteisesti sovittuja tavoitteita.

Lue lisää