SportFocus urheilijan apuna ja valtakunnallisena kehittäjänä

5.2.2014

Psyykkisen valmennuksen akatemiaohjelman koulutuspäivä Urheassa.
Mukana: Tuomas Grönman, Tiina Röning, Paula Thesleff, Hannaleena Ronkainen, Jyrki Uotila, Paula
 Arajärvi ja Terhi Lehtoviita.
Psyykkisen valmennuksen akatemiaohjelman koulutuspäivä Urheassa. Mukana: Tuomas Grönman, Tiina Röning, Paula Thesleff, Hannaleena Ronkainen, Jyrki Uotila, Paula Arajärvi ja Terhi Lehtoviita.
Urhean ja Märskyn psyykkinen valmennus
Urhean ja Märskyn psyykkinen valmennus

Urhean psyykkisen valmennuksen ohjelmat ovat kehittyneet erinomaiseen suuntaan. SportFocuksen asiantuntijat Terhi Lehtoviita ja Paula Arajärvi ovat luoneet käytännönläheisen toimintamallin, joka nyt otetaan käyttöön myös valtakunnallisesti.

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön akatemiaohjelma on antanut
SportFocukselle toimeksiannon kehittää urheiluakatemioiden psyykkisen
valmennuksen toimintamallia. Ohjelman myötä muotoutuu valtakunnallinen
asiantuntijaverkosto ja paikalliset psyykkisen valmennuksen toimintamallit
vahvistuvat. Keskiössä ovat valmentajat ja urheilijat, jotka kehittyvät
psyykkisen valmennuksen toteuttamisessa osana arkiharjoittelua.