URHEAN YLÄKOULUVERKKO seminaari 17.9.2013 Olympiastadionilla

19.9.2013

Seminaarin avaus, Mika Saari ja Seppo Pitkänen
Seminaarin avaus, Mika Saari ja Seppo Pitkänen
LYK:n opettaja-valmentaja Simo Karvinen, rehtori Jorma Kreivi ja liikunnanopettaja Kari Grönroos
LYK:n opettaja-valmentaja Simo Karvinen, rehtori Jorma Kreivi ja liikunnanopettaja Kari Grönroos
Seminaarissa yhteensä 115 osallistujaa
Seminaarissa yhteensä 115 osallistujaa

2020-LUVUN MENESTYJÄT OVAT NYT YLÄKOULUISSA, TUETAAN HEITÄ YHDESSÄ!

Urhean yläkouluprojektin vastaavat Seppo Pitkänen ja Mika Saari olivat koonneet vaikuttavan joukon Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yläkouluverkossa mukana olevien yläkoulujen rehtoreita, liikunnanopettajia, lajiliittojen edustajia, seurojen edustajia, valmentajia ja projektin yhteistyökumppaneita. Paikalla oli myös OKM:n, Olympiakomitean, Valon, Vantaan ja Espoon opetustoimien vahva edustus.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Hannu Tolonen toi tervehdyspuheessaan esille Urhean valtakunnallisesti johtavan roolin urheiluakatemiatoiminnassa. OKM näkee yläkouluvaiheen rakentamisen tärkeänä osana tavoitetta nostaa Suomalaisen urheilun menestystä 2020-luvulle.
Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja Risto Nieminen toi uskoa yläkouluvaiheen rakentamiseen. Hän painotti puheenvuorossaan käytännön työtä tekevien liikunnanopettajien, seuratoimijoiden ja valmentajien merkittävyyttä lopputuloksen kannalta.
 
Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman johtaja Markus Kalmari kertoi urheiluakatemiaohjelman tavoitteista ja visioista. Hän totesi Suomessa olevan 21 urheiluakatemiaa, jotka ovat Urheilijan polun seutukunnallinen perustukiratkaisu ja ne muodostavat suomalaisen huippu-urheilun rungon. Akatemia ohjelmaan on kirjattu suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen visio ”Suomi - maailman liikkuvin urheilukansa 2020”. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yläkouluvaiheen kehittäminen on avainasemassa.
 
Suomen Palloliiton nuorisopäällikkö Marko Viitanen avasi Palloliiton strategiasuunnitelmia. Marko totesi tärkeimmäksi asiaksi seuran ja koulun välisen yhteistyön. Hän kertoi, että tällä hetkellä yli 60 seuraa tekee Suomessa jalkapallon ja koulun välistä yhteistyötä. Yksi Palloliiton tavoitteista on saada koulu-urheilu osaksi seurojen kirjattua valmennuslinjaa. Marko totesi, että onnistunut viestintä on kohtaamisia kasvokkain. Tärkeä tavoite on saada aikaan liikkuvan ja urheilevan koulun yhdistelmä.
Lauttasaaren yhteiskoulun rehtori Jorma Kreivi kertoi kouluun perustetun uintiluokan taustoista ja synnystä. Koulu näkee urheilun yhtenä osana LYK:n tulevaa kehittämistä. Uintivalmentaja ja yhteiskuntaopin opettaja Simo Karvinen esitteli uintiluokkien lukujärjestystä ja valmennuksen kokonaisvaltaista toimintaa. Liikunnanopettaja Kari Grönroos käytti innostuneen puheenvuoron uintiluokan merkityksestä omaan työnkuvaan ja uudistuneeseen motivaatioon.
Rehtori Pertti Tossavainen esitteli case Tehtaanpuiston yläasteen. Tehtis on itä-helsinkiläinen koulu, jolla on pitkä perinne liikuntapainotuksesta. Koulun välittömässä läheisyydessä löytyy erinomaiset liikuntapaikat. Hän totesi hyvän seurayhteistyön olevan toiminnan ehdoton edellytys. Tehtis on avannut aamuharjoittelumahdollisuuden muillekin koululle. Harjoituksissa käy tehtiksen omien oppilaiden lisäksi 7 muun koulun oppilaita. FC Viikinkien junioripäällikkö Pete Pasanen valaisi yhteistyötä seuran näkökulmasta.
Valon edustajat Jarkko Finni, Laura Tast ja Sami Kalaja kertoivat Kasva urheilijaksi ohjelmasta ja Jyväskylässä alkaneesta LivingLab -kokeilu ja oppimisprosessista. Laura Tast kertoi suunnitellusta yhteistyöstä Urhean yläkouluverkon kanssa kevääksi 2014. Kouluille tarjotaan mm. urheilullisen elämänrytmin ja -tavan kokonaisuutta. Siihen kuuluu ennakkotehtävä, jossa urheilevat koululaiset tekevät elämänrytmitestin ennalta sekä luento, jossa käydään urheilijoiden saamia palautteita läpi ja mietitään miten tästä eteenpäin. Lisäksi on mahdollisuus saada huippu-urheilija kertomaan omasta elämänrytmistään / -tavastaan (ota yhteyttä: Laura Tast, laura.tast@valo.fi). Lisäksi suunnitteilla on Urhean yläkouluverkon yhteinen testipäivä keväällä 2014. Sami Kalaja esittely lyhyesti rakenteilla olevan nettityökalun yläkouluvalmennuksen tueksi (http://www.valmennustaito.info/taito/).
Lopuksi Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian toiminnanjohtaja Simo Tarvonen kiitti tilaisuuteen osallistujia ja veti yhteen päivän antia. Osallistujia seminaariin oli 115 henkilöä. Seminaari oli Urhean yläkouluprojektiverkon tähän asti merkittävin yhteistapaaminen.
Verkoston tapaamiset tulevat jatkumaan ensivuonna uusin teemoin.
Järjestäjien puolesta suuri kiitos puhujille ja osallistujille
t. Seppo ja Mikke