Valtakunnallisten valmennuskeskusten yhteishanke on käynnistynyt!

5.8.2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi huhtikuussa 2013 kuudelle valtakunnalliselle valmennuskeskukselle (Kuortane, Pajulahti, Vierumäki, Eerikkilä, Vuokatti, Rovaniemi) hankeavustuksen ”Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittämiseen”. Hankkeen ensiaskeleet on otettu ja työ valmennuskeskuksissa on lähtenyt käyntiin. Tämänhetkinen hankeavustus on yhdeksi vuodeksi, mutta OKM on varautunut jatkamaan tukea myös toiselle toimintavuodelle, mikäli valtion budjetti antaa siihen mahdollisuuden.

Jatkossa huippu-urheilukulttuurin yksi tärkeistä kulmakivistä on varmistaa, että yhteistyö eri tahojen kesken tiivistyy ja tieto kulkee huippu-urheilun toimijoiden välillä. Yksi hankkeen tärkeimmistä tavoitteista onkin se, että saavutettu tieto ja kehittyneet toimintatavat siirtyvät lajien, urheilijoiden, valmentajien, akatemioiden, urheiluopistojen ja muiden toimijoiden käyttöön. Jokainen valtakunnallinen valmennuskeskus on yhteydessä hankkeestaan omiin yhteistyölajeihinsa, mutta toivomme, että asiasta kiinnostuneet ovat tarvittaessa myös suoraan yhteydessä valmennuskeskuksiin.

Yhteishankkeen koordinoinnista vastaa Kimmo Yli-Jaskari, email: kimmo.yli-jaskari@noc.fi ,puh. 0400-665 236