HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOHJELMA 2013-2016

12.6.2013

Huippu-urheilun T&K-ohjelmassa kootaan yhteen suomalaisen huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämistoiminnan nykytilanne ja tulevaisuuden osaamistarpeet. Työ linjaa strategisella tasolla ne tärkeimmät toimenpiteet, toimintatavat, eri toimijoiden roolit sekä kehittämis- ja osaamisalueet, joihin lähivuosien suomalaista huippu-urheilun (vammattomat ja vammaisurheilu) T&K-toimintaa tulee erityisesti suunnata.

Huippu-urheilun muutostyön tuloksena suomalaisen huippu-urheilun 2020-luvun menestyksen kulmakiviksi on muodostunut kolme keskeistä valintaa: 1. Urheilija keskiössä 2. Osaamisen vahvistaminen ja vieminen käytäntöön ja 3. Yhteistyön vahvistaminen kaikilla tasoilla. Nyt valmistunut T&K-ohjelma: ”Tutkimus- ja kehittämistoiminta suomalaisen huippu-urheilumenestyksen vahvistajana 2013–2016” vastaa osaltaan näihin valintoihin.

Lue ohjelma tästä