KIHUn laajennetut tilat käyttöön Osaamisohjelman vastuun myötä

10.1.2013

Torstaina 10.1.2013 vietettiin KIHUlla Jyväskylässä saneerattujen ja laajennettujen toimitilojen virallisia avajaisia. Vuosien 2011–2012 ajalle sijoittunut rakennushanke on saanut päätöksensä ja nyt uudet tilat ovat käytössä kokonaisuudessaan. Lisätilalle onkin käyttöä Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelman käynnistyttyä ja KIHUn ottaessa vastuun ohjelman johtamisesta ja koordinoinnista.

 

Laajennusrakentamisen myötä KIHUlle tuli lisätiloja yhteensä 511 m2, sisältäen toimisto-, laboratorio- ja varastotiloja. KIHUn laajennetut toimitilat ja uudet 21 työpistettä täyttyvät ripeästi. Pääosin laajennettuihin tiloihin sijoittuu KIHUn vanhoja työntekijöitä ahtaammista monen työntekijän huoneista. Lisäksi Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski, lajiryhmävastaavat Pasi Sarkkinen ja Olli-Pekka Kärkkäinen, asiantuntija Leena Paavolainen sekä valmentajakoulutuksen asiantuntija Kirsi Hämäläinen saavat työpisteen KIHUlta. Uusiin huoneisiin sijoittuvat myös KIHUn mittakaavassa suuren Huipputestausyksikkö-hankkeen työntekijöitä.

 

Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön suunnitelmien myötä Jyväskylä ja Helsinki muodostavat jatkossa huippu-urheiluosaamisen keskittymät, joista käsin toimintaa koordinoidaan. Osaamisresurssia on lisäksi paljon tutkimuslaitoksissa, valmennuskeskuksissa ja korkeakouluissa, joten avainasemassa ovat verkostoituminen ja yhteistyö. Tämä tarkoittaa KIHUllekin uudenlaista roolia huippu-urheiluun liittyvän tutkimus- ja kehitystoiminnan verkostojen luomisessa ja niiden toiminnan johtamisessa. Myös suomalaisen valmentajuuden vahvistaminen ja valmentajakoulutuksen koordinointi ovat KIHUn uusia vastuualueita.

 

KIHUn tilojen saneerauksen ja laajennusrakentamisen kokonaiskustannus oli noin 2,5 milj. €. Rakennuttajana ja rahoittajana Jyväskylän kaupunki vastasi suurimmalta osin kustannuksista. Lisäksi hankkeeseen saatiin Opetus- ja kulttuuriministeriön tukea 0,5 milj. €.

 

Lisätietoja:

KIHUn ja Osaamisohjelman johtaja Jukka Viitasalo, p. 0400 641 597,

 

jukka.viitasalo@kihu.fi  riku.valleala@kihu.fi

 

***

KIHU johtaa ja koordinoi Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelman toteutusta. Osaamisohjelma vastaa huippu-urheilun tutkimus-, kehittämis- ja valmennusosaamisen kehittämisestä ja toteutuksesta. Säätiöpohjaisena tutkimus- ja kehitysyksikkönä KIHU edistää suomalaista kilpa- ja huippu-urheilun innovatiivisella, eettisesti vastuullisella ja korkeatasoisella soveltavalla tutkimus-, kehitys- ja palvelutoiminnalla.  -www.kihu.fi-

 

 

viestintäpäällikkö Riku Valleala, p. 040 843 9030,