Huippu-urheilun muutosryhmän loppuraportin julkistus 5.12.2012

4.12.2012


Huippu-urheilun muutosryhmä on työskennellyt syksystä 2010 saakka tavoitteenaan suomalaisen huippu-urheilun uuden toimintatavan luominen. Reilun kahden vuoden työn tulokset on kiteytetty loppuraporttiin, joka antaa suunnan vuoden 2013 alusta aloittavan Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön toiminnalle. Lisäksi raportissa esitellään keskeisten strategisten ohjelmien; Akatemiaohjelman, Huippuvaiheen ohjelman sekä Osaamisohjelman tavoitteet ja toimenpiteet. Raportti ottaa kantaa huippu-urheilun rahoitustarpeisiin tulevina vuosina sekä esittää muita toimenpide-ehdotuksia suomalaisen huippu-urheilun kehittämiseksi.

Huippu-urheilun muutosryhmä kertoo raportin sisällöstä urheilujärjestöille ja sidosryhmille

keskiviikkona 5.12 klo 10 SLU-talon saleissa 2-3. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua.
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!