Tutkimus: Valmentaminen ammattina Suomessa 2012

2.7.2012

VALMENTAMINEN AMMATTINA SUOMESSA 2012 (KIHUn julkaisusarja nro 34) Suomen valmentajakunta on ammattimaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ammattivalmentajien määrä on kasvanut reilulla 400 valmentajalla sekä päätoimisuus on lisääntynyt. Vielä kymmenen vuotta sitten valmentajista suurin osa (n. 60 %) toimi osa-aikaisesti, mutta tällä hetkellä vastaavasti n. 80 % valmentaa jo päätoimisesti.

Edellä mainitut tulokset käyvät ilmi valmentajakyselystä, joka lähetettiin

kaikille Suomen Valmentajat ry:n jäsenille (2956 hlöä). Lopullinen

vastausprosentti oli 16 %. Selvitys oli jatkoa Suomen Valmentajat ry:n

toteuttamalle selvitykselle Valmentaminen ammattina Suomessa 2002.

 

Kyselyn mukaan urheiluseurat toimivat edelleen ammattivalmentajien

pääasiallisena työllistäjänä ja niiden osuus on suhteellisesti tarkasteltuna

kasvanut sitten vuoden 2002. Eniten ammattivalmentajien lukumäärä on

kasvanut jääkiekon, jalkapallon, tenniksen, taitoluistelun ja uinnin

parissa. Pudotusta taas on tapahtunut koripallossa, voimistelussa,

yleisurheilussa ja suunnistuksessa.

 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana valmentajien keski-ikä on noussut. Se

kertoo toisaalta siitä, että työpaikoista on muodostunut pysyviä, mutta myös

siitä, että nuorille ei ole löytynyt päätoimisia paikkoja. Koulutuksen

osalta valmentajan ammattitutkinto ja valmentajan erikoisammattitutkinto

ovat saavuttaneet vakiintuneen aseman tavoiteltuna koulutusmuotona.

 

Tuloissa kehitys on puolestaan kaiken kaikkiaan ollut positiivista. Kyselyyn

vastanneista päätoimisista valmentajista lähes 40 prosenttia yltää yli 4500

euron kuukausiansioihin. Tosin myös ääripäät ovat tulojakaumassa vahvasti

edustettuina. Lisäksi kirjalliset työsopimukset ovat yleistyneet, mutta

niiden sisällöt ovat edelleen kirjavia. Vuonna 2002 perustettuun

valmentajien edunvalvontajärjestö Suomen Ammattivalmentajat ry:een on

liittynyt 55 % kyselyyn vastanneista valmentajista ja 77 % päätoimisista

valmentajista.

 

 

Julkaisu on luettavissa kokonaisuudessaan KIHUn www-sivujen kautta:

http://www.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/2012_kar_valmentami_sel46_19325.

pdf