Valtio osallistuu Olympiastadionin perusparannukseen

16.5.2012

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 16. toukokuuta valtion osallistumista Helsingin Olympiastadionin perusparannuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Valtion osuus perusparannushankkeen kustannuksista on enintään puolet. Rahoitus osoitetaan veikkausvoittovaroista purkamalla Veikkaus Oy:n jakamattomia voittovaroja.

Valtion osallistumisen edellytyksenä on, että Helsingin kaupunki osallistuu Olympiastadionin perusparannuskustannuksiin valtion kanssa samansuuruisella osuudella. Valtion ja Helsingin kaupungin välisessä sopimuksessa sovitaan, että kaupunki vastaa omistamansa stadionin asianmukaisesta kunnossapidosta perusparannuksen valmistuttua.

Lue tiedote Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta

Palloliitto tyytyväinen ministeriövaliokunnan päätöksestä