Urhealla edessään vilkas vuosi - lue 2012 toimintasuunnitelma

4.1.2012

Lauri Lehtinen (kuvassa) parinsa Kalle Baskin kanssa ovat varmistaneet Olympiapaikan ensi kesälle purjehduksen 49er -luokassa. Kuva Petri Korteniemi.
Lauri Lehtinen (kuvassa) parinsa Kalle Baskin kanssa ovat varmistaneet Olympiapaikan ensi kesälle purjehduksen 49er -luokassa. Kuva Petri Korteniemi.

Alkanut Olympiavuosi 2012 on myös Urhean osalta vilkas ja täynnä mielenkiintoisia haasteita. Suomalaisen huippu-urheilun muutos vaikuttaa vahvasti myös Urhean toimintaan. Vaikka olemme aktiivisesti muutostyössä mukana, on Urhean jo vuosia kestänyt vahva perustyö myös alkavana vuonna toiminnan keskiössä.

Valmennuksen osa-alueella painopisteenä on päätoimisten valmentajien työolosuhteiden kehittäminen, lajien kanssa tehtävä yhteistyö sekä yläkouluvalmennuksen kehittäminen.

Opiskelujen osa-alueella tärkeäksi nousee edelleen Urhea -statuksen terävöittäminen oppilaitoksissa sekä viime vuonna luodun ohjauksen työkalun käyttöönoton tukeminen eri oppilaitosten ohjauksessa.

Tuki- ja asiantuntijapalveluissa painopisteenä ovat fysioterapia ja psyykkinen valmennus. Lisäksi jatketaan eri toimijatahojen kanssa vuoropuhelua käytänteiden ja roolien selkeyttämiseksi.

Hallinnossa painotetaan Urhean juridista järjestäytymistä sekä hallinnon ja toimintatapojen tehostamista vastaamaan nopeasti kasvavaan toimintaan.

Tutustu toimintasuunnitelmaan kokonaisuudessaan alla olevasta liitteestä.


Tehostamishankkeella vauhtia yläkouluvalmennukseen

Urhea on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta tehostamishankkeelle vuodelle 2012, jonka tavoitteena on urheiluvalmennusta järjestävän yläkouluverkoston rakentaminen. Lisäksi hankkeen puitteissa tehostetaan asiantuntijapalveluiden saatavuutta erityisesti tason 1 urheilijoille sekä selvitetään pääkaupunkiseudun harjoitteluolosuhteita. Kyseessä on merkittävä hanke, joka vauhdittaa alueen urheilun rakenteiden kehittymistä.  

Liitteet