Urhean vuosikokouksen pöytäkirja 7.11.2011

16.11.2011

Ohessa vuosikokouksen pöytäkirja sekä liitteenä toimintasuunitelma ja johtoryhmä vuodelle 2012.