www.urheilututkimukset.fi

19.10.2011

Oletko käynyt tutustumassa KANSALLISEEN URHEILUTUTKIMUSTIETOKANTAAN, mikä sisältää tällä hetkellä 687 julkaisua 6 julkaisijalta. Uusia julkaisuja lisätään säännöllisesti. Viimeisin lisäys tehtiin 23.9.2011.

Kansallinen urheilututkimustietokanta on julkinen verkkopalvelu suomalaisen urheilututkimuksen tuottamille julkaisuille. Palvelun ensisijaisena kohderyhmänä ovat suomalaiset valmentajat, urheilijat ja liikunta-alan opiskelijat. Sisältönä tulee olemaan tieteellisiä tutkimusraportteja, soveltavia tutkimusraportteja eri lajeista, yliopiston opinnäytetöitä eri tasoilta, ammattikorkeakouluopiskelijoiden lopputöitä sekä muita urheilututkimukseen liittyviä raportteja.

Palvelun suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta vastaavat KIHU ja Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitos. Julkaisijajoukkoaon tarkoitus kasvattaa kattamaan myös muiden Suomessa urheilututkimusta tekevien tahojen julkaisuja. Tavoitteenamme on, että palvelusta muodostuu suomalaiseen urheilututkimukseen liittyvien julkaisujen keskeisin hakupaikka ja ilmainen tiedonlähde kenelle tahansa.

Kannattaa tutustua!