TYÖKALU korkea asteen opintoneuvontaan on valmistunut

5.10.2011

Siihen on koottu tiiviiseen pakettiin tietoa Urheasta, Urhea-statuksen merkityksestä ja ehdotuksia vuotuisiksi toimenpiteiksi, jotta Urhea tulisi näkyvämmäksi korkea-asteen oppilaitosten arjessa. Hyvää asiantuntija-apua TYÖKALUn sisältöön antoivat mm. Auli Pekkala Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta, Riitta Peltonen Aalto-yliopistosta ja Ritva Liinamaa Metropolia ammattikorkeakoulusta. Kiitokset vielä kaikille valmistelussa mukana olleille!

Lataa materiaali