Olympiastadionin perusparannus edelleen huippu-urheilun kannalta merkittävin rakennushanke

26.8.2011

Suomen Olympiakomitea on tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä jälleen ajantasaisen listauksen suomalaisen huippu-urheilun kannalta merkittävistä rakennushankkeista, joita tulisi tukea veikkausvoittovaroin vuosina 2012-2015. Erityinen painoarvo listauksessa on hankkeen soveltuvuudella valmennustoimintaan ja kansainvälisiin arvokilpailuihin, sekä monikäyttöisyydellä ja hankkeen etenemisen realistisuudella. Olympiakomitean hallitus pitää Olympiastadionin perusparannusta edelleen tärkeimpänä tuettavana rakennushankkeena.

Lue lisää