Lasten ja Nuorten Hyvä Harjoittelu -koulutus 28.2

7.2.2011

Suomen Olympiakomitean, Nuoren Suomen ja Suomen Valmentajien toimesta tehtiin selvitys urheilevien lasten- ja nuorten fyysis-motorisesta harjoittelusta. Selvityksessä kartoitettiin urheiluseuroissa liikuntaa harrastavien lasten- ja nuorten liikunnan ja harjoittelun määrää ja sen karkeaa laatua. Selvityksessä haettiin vastauksia seuraaviin peruskysymyksiin: • Liikkuuko ja harjoitteleeko suomalainen urheileva lapsi ja nuori paljon vai vähän ? • Onko harjoittelu yksipuolista vai monipuolista ? • Kuinka harjoittelua tulisi kehittää tulevaisuudessa ?

Tule Suomen valmentajat ry:n ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian järjestämään kolmen tunnin koulutukseen 28.2. klo 18.00 Mäkelänrinteen lukioon.