Liikuntajärjestöjen saama tuki kasvaa edelleen

27.1.2011

Huippu-urheilun tulosarvioinnissa lähtökohtana on ollut lajiliiton menestys kansainvälisessä kilpailussa sekä naisten että miesten osalta, ottaen huomioon lajin kansainvälisen toimintaympäristön laajuus. Lajin tekemä kehitystyö tulevan menestyksen varmistamiseksi ja vahvistamiseksi huomioidaan osana kokonaisarviointia. Arvioinnissa huomioidaan lisäksi lajin erityinen kansallinen merkittävyys, lajin panostus antidopingtoimintaan sekä muihin eettisiin toimenpiteisiin, Wallin jatkaa.

Valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtion tuki kasvaa tänä vuonna 820 000 eurolla. Lajiliittojen saama tuki kasvaa viime vuodesta kaksi prosenttia ja muiden liikuntajärjestöjen saama tuki kasvaa kolme prosenttia. Toimintaa tuetaan veikkausvoittovaroista yhteensä 41,3 miljoonalla eurolla. Avustusta sai 126 järjestöä.

Valtakunnallisten liikuntajärjestöjen toiminta-avustukset ovat kasvaneet vuodesta 2007 vuoteen 2011 yhteensä noin 20,5 prosenttia. Vuotuiset avustukset jakoi kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin.

Lajiliitoista suurimman avustuksen sai Suomen Palloliitto 1 805 000 euroa. Muut merkittävät tuensaajat olivat Suomen Voimisteluliitto SvoLi 1 739 000 euroa, Suomen Jääkiekkoliitto 1 300 000 euroa, Suomen Hiihtoliitto 1 120 000 euroa ja Suomen Urheiluliitto 1 060 000 euroa.

– Liikuntalakiin on kirjattu haaste terveyttä edistävän liikunnan kehittämisestä ja käytännön toteutuksesta. Lajiliittojen valtionavun perusteissa tämä tarkoittaa, että liittoja arvioidaan onnistumisessa lajinsa kunto- ja terveysliikunnan edistämisessä. Liittojen jäsenseurojen rooli terveysliikuntatoiminnan edistäjinä sekä kyky rekrytoida uusia liikkujia lajiharrastuksen pariin, on tärkeä arvioinnin kohde., toteaa ministeri Wallin.

– Huippu-urheilun tulosarvioinnissa lähtökohtana on ollut lajiliiton menestys kansainvälisessä kilpailussa sekä naisten että miesten osalta, ottaen huomioon lajin kansainvälisen toimintaympäristön laajuus. Lajin tekemä kehitystyö tulevan menestyksen varmistamiseksi ja vahvistamiseksi huomioidaan osana kokonaisarviointia. Arvioinnissa huomioidaan lisäksi lajin erityinen kansallinen merkittävyys, lajin panostus antidopingtoimintaan sekä muihin eettisiin toimenpiteisiin, Wallin jatkaa.

Kaikki tuen saajat