Harrastustoiminnan rajoitukset jatkuvat huhtikuussa – Vain vuonna 2008 syntyneet ja sitä nuoremmat voivat jatkaa harrastamista 

25.3.2021

Helsingin kaupungin hallinnoimissa liikuntatiloissa 1.3.2021 alkaen on ollut sallittua järjestää ainoastaan vuonna 2008 tai sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 24.3.2021 tehdyn päätöksen mukaisesti rajoitukset jatkuvat myös huhtikuussa ja ovat voimassa 30.4.2021 saakka.

Rajoitus koskee harrastustoimintaa sisäliikuntatiloissa, uimahalleissa, ulkokentillä ja koulujen liikuntasaleissa 30.4.2021 saakka.  Ennen vuotta 2008 syntyneiden lasten vuorot on kielletty. Uusia vuoroja ei myönnetä toistaiseksi, eikä vuorojen käyttäjäryhmää voi vaihtaa. Myöskään kilpailuja, otteluita, harjoitusotteluita, tapahtumia tai sarjatoimintaa ei saa järjestää rajoitusten aikana millekään ikäryhmille. Kaikki lasten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja.   

Vuoroja ei peruta automaattisesti, vaan ne tulee perua varaajan toimesta. Vuorojen peruutukset tulee tehdä torstaihin 1.4.2021 mennessä osoitteeseen liikuntapaikkavaraukset@hel.fi. Tämä koskee kaikkia ennen vuotta 2008 syntyneiden vuoroja, sekä kaikkien ikäryhmien kilpailuja, otteluita, harjoitusotteluita, tapahtumia ja sarjatoimintaa.   

Kaikki peruuttamattomat vuorot laskutetaan tilavarausasiakkailta. Peruutus koskee vuoroja 30.4. saakka, mutta perua voi myös kaikki kevään jäljellä olevat vuorot. Perua voi myös ne vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden lasten vuorot, joita ei käytetä.    

Tarkistattehan lisäksi, että olette peruneet myös aikaisempien rajoitusten piirissä olevat aikuisvuorot (yli 20-vuotiaat). Kaikki paitsi 2008 syntyneiden ja tätä nuorempien lasten vuorot on kielletty 30.4.2021 saakka. Peruuttamattomat vuorot laskutetaan asiakkailta.    

Vuonna 2008 tai sen jälkeen syntyneiden lasten liikuntaharrastustoiminta voi jatkua rajatusti ja erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen jo myönnetyillä vuoroilla. Kaikki toiminta on toteutettava ilman lähikontakteja.   

Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita ja pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän päätöksiä ja niiden rikkominen johtaa tilavarausten peruuttamiseen.  

Harrastustoiminnassa kaikki harjoitus- ja toimintamuodot tulee toteuttaa siten, että lähikontakteja ei synny (riippumatta ryhmäkoosta). Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa   

Kaikkien kaupungin liikuntatiloissa harjoittelevien on täytettävä terveysturvallisuuslomake, lomake löytyy osoitteesta: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/ Täytäthän lomakkeen, mikäli et ole aiemmin toimittanut lomaketta.   

Asiakkaat vastaavat itse siitä, että vuoroilla ei ole ennen vuotta 2008 syntyneitä lapsia. Kilpailuja, otteluita, harjoitusotteluita, tapahtumia tai sarjatoimintaa ei saa järjestää. Kaikki ennen vuotta 2008 syntyneiden vuorot on kielletty.    

Toiminnassa noudatettavat periaatteet    

·        Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja, ohjattuja vuoroja varten.     

·        Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.    

·        Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikissa muissa tilanteissa paitsi urheilusuoritusten aikana.     

·        Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontakteja ei synny.     

·        Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää 2 metrin turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampia ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.    

·        Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.    

·        Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön    

·        Harrastukseen saattaja, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.    

·        Aulatiloissa oleskelu ei ole sallittua   

·        Hallille saa tulla aikaisintaan 15 minuuttia ennen vuoron alkua. Lämmittely tulee suorittaa joko varatun vuoron aikana tai sisätilojen ulkopuolella. Hallilta on poistuttava 15 minuutin kuluessa vuoron päättymisestä.    

Ammattiurheilu jää tilapäisen tartuntatautilain rajoitus- ja sulkutoimenpiteiden ulkopuolelle. Ammattiurheilulla tarkoitetaan lain perustelujen mukaan sarjalisenssisopimukseen tai Olympiakomitean urheilijasopimukseen perustuvaa urheilutoimintaa sekä A-maajoukkuetoimintaa silloin, kun sitä harjoitetaan ilman yleisön läsnäoloa. Käytännössä tämä tarkoittaa ammattiurheilun rajaamista huippu-urheiluun kattaen palloilulajeissa kaksi ylintä sarjatasoa, aikuisten A-maajoukkuetoiminnan sekä kansallisen lajiliiton valintajärjestelmän kautta kansainvälisiin arvokilpailuihin valmistautuvat urheilijat.   

Kansallisen lajiliiton valintajärjestelmän kautta kansainvälisiin arvokilpailuihin valmistautuvat urheilijat, jotka kansallinen lajiliitto nimeää ja joista Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia yhdessä Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa antaa lausunnon, voivat jatkaa harjoittelua vuorojen jaon jälkeen ensi viikon loppupuolella.     

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa     

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.    

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä. Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.     

Liikuntapaikkavaraukset

kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Helsingin kaupunki

 

+358 9 310 87800

(ma - pe klo 9-14)

liikuntapaikkavaraukset@hel.fi

hel.fi/liikuntapaikkavaraukset