Helsingin kaupungin liikuntapalvelun tilavarausasiakkaat 

21.2.2021

Harrastustoiminnan rajoitukset jatkuvat liikuntapalvelun sisätiloissa, ulkokentillä ja koulujen liikuntasaleissa 31.3.2021 saakka.  

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän päätöksen mukaisesti voimassa olevat rajoitukset jatkuvat 31.3.2021 asti eli kaikki yli 20-vuotiaiden toiminta kaupungin sisäliikuntatiloissa, ulkokentillä ja koulujen liikuntasaleissa on kielletty. Uusia vuoroja ei myönnetä sisäliikuntatiloihin eikä ulkokentille toistaiseksi, eikä aikuisvuoroja voi vaihtaa juniorivuoroiksi. Myöskään alle 20-vuotiaiden kilpailuja, otteluita, harjoitusotteluita, tapahtumia tai sarjatoimintaa ei saa järjestää rajoitusten aikana. 

Vuoroja ei peruta automaattisesti, vaan maaliskuun vuorot tulee perua varaajan toimesta. Vuorojen peruutukset tulee tehdä keskiviikkoon 24.2.2021 mennessä osoitteeseen  

liikuntapaikkavaraukset@hel.fi. Tämä koskee kaikkia yli 20-vuotiaiden vuoroja, sekä alle 20-vuotiaiden kilpailuja, otteluita, harjoitusotteluita, tapahtumia ja sarjatoimintaa. 

Kaikki peruuttamattomat vuorot laskutetaan tilavarausasiakkailta. Peruutus koskee maaliskuun vuoroja, mutta perua voi myös kaikki kevään jäljellä olevat vuorot. Perua voi myös ne alle 20-vuotiaiden vakiovuorot, joita ei käytetä.  

Tarkistattehan lisäksi, että olette peruneet myös helmikuun alusta alkaen rajoitusten piirissä olevat vuorot. Peruuttamattomat vuorot laskutetaan maaliskuun alussa. Nykyiset rajoitukset ovat olleet voimassa 1.2.2021 alkaen. 

Alle 20-vuotiaiden liikuntaharrastustoiminta voi jatkua rajatusti ja erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen jo myönnetyillä vuoroilla. Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita ja pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän päätöksiä ja niiden rikkominen johtaa tilavarausten peruuttamiseen.    

Asiakkaat vastaavat itse siitä, että juoniorivuoroilla ei ole yli 20-vuotiaita harrastajia. Kilpailuja, otteluita, harjoitusotteluita, tapahtumia tai sarjatoimintaa ei saa järjestää. Kaikki yli 20-vuotiaiden vuorot on kielletty.     

Ulkokentät ovat lasten ja nuorten varatun harrastustoiminnan ulkopuolella kuntalaisten käytössä. Tekojäiden henkilömäärärajoituksia ei enää ole. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.    

Toiminnassa noudatettavat periaatteet:  

·        Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja, ohjattuja vuoroja varten.   

·        Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.  

·        Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikissa muissa tilanteissa paitsi urheilusuoritusten aikana.   

·        Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.  

·        Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampia ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.  

·        Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.  

·        Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön  

·        Harrastukseen saattaja, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.  

·        Aulatiloissa oleskelu ei ole sallittua 

·        Hallille saa tulla aikaisintaan 15 minuuttia ennen vuoron alkua. Lämmittely tulee suorittaa joko varatun vuoron aikana tai sisätilojen ulkopuolella. Hallilta on poistuttava 15 minuutin kuluessa vuoron päättymisestä.    

Tarkistathan aina ensin, löytyykö vastaus kysymykseesi ‘kysymykset & vastaukset’ –osiosta, ennen yhteydenottoa asiakaspalveluun.   

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa. Tämä kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu palautuu takaisin talvikauden myönnetyille vuoroille ja paikoille.  

  Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa  

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.  
   

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä. Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.