Kysymyksiä ja vastauksia alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminnan avaamisesta Helsingin kaupungin hallinnoimissa sisätiloissa  

4.2.2021

Päätökset uusista rajoituksista tulevat voimaan tänään 1.2.2021. Rajoitustoimet ovat voimassa 28.2.21 asti. Talvilomaa koskevista päätöksistä tiedotamme heti kun linjaukset asiasta on tehty.

Kaupungin tilojen käyttö edellyttää terveysturvallisuuskaavakkeen täyttämistä
Lasten ja nuorten liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoharrastustoiminnan aloittaminen kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa edellyttää terveysturvallisuuteen liittyvien viranomaisohjeiden noudattamista.

Noudatettavat ohjeet löytyvät tästä kaavakkeesta tulostettava versio / sähköisesti täytettävä versio. Kaavake tulee palauttaa täytettynä siinä mainittuun osoitteeseen (kuva.hallintopalvelut@hel.fi) ennen harrastustoiminnan aloittamista. Täytetty lomake – tai erilaisia toimintamuotoja koskevat useat täytetyt lomakkeet – ovat samalla yhdistyksen terveysturvallisuussuunnitelma.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala haluaa varmistaa, että harrastustoimintaa toteutetaan turvallisesti.  Jos terveysturvallisuuskaavakkeen ehtoja ei noudateta, on kaupungilla oikeus peruuttaa vuorot.

Liikuntapalveluiden harrastustoimintaa koskevat kysymykset ja vastaukset 

1. Kysymys: Saako ryhmästä, jossa on alle ja yli 20-vuotiaita, harjoitella alle 20-vuotiaat? Vai onko kaikilta harjoitteleminen kielletty ryhmään kuulumisen perusteella? 
Vastaus: Ryhmä saa jatkaa vakiovuorotoimintaansa/harjoittelua juniorivuorolla niin, että alle 20-vuotiaat jatkavat sillä vuorolla. 

2. Kysymys: Mikä luokitellaan huippu-urheiluksi? Onko SM-tasolla olevat aikuiset sellaisia, joilla on lupa harjoitella kaupungin tiloissa? 
Vastaus: SM-taso ei oikeuta yli 20-vuotiaiden harjoitteluun kaupungin sisä- ja ulkoliikuntapaikoissa pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän voimassa olevan päätöksen mukaan. Huippu-urheilumäärittely toistaiseksi seuraavanlainen: Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa. 

Maanantai 1.2. alkaen ne huippu-urheilijat ja joukkueet, joilla on ollut voimassa oleva oikeus harjoitella sulkuaikana, voivat edelleen jatkaa harjoittelua.

3. Kysymys: Seuroille on edessä vaikea vuosi, koska nyt avataan lasten ja nuorten tunnit, joilla ei tehdä ns. tulosta. Miksi? 
Vastaus: Koronatilanne on aiheuttanut seuroille ja kaikille toimijoille paljon haasteita. Toistaiseksi tilanne on sellainen, että vain lasten ja nuorten toiminta rajatusti pystytään sallimaan. 


4. Kysymys: Sukellusseurassamme on pienten lasten ryhmiä 3–6-vuotiaille. He ovat normaalioloissa oman vanhemman kanssa harjoittelemassa. vedessä. Onko nyt aikuisen ollessa yli 20 vuotta tuo toiminta kiellettyä? 
Vastaus: Toistaiseksi toiminta, jossa lapset ovat vuorolla yhdessä vanhempien kanssa (esim. perheliikunta tai kuvaamasi toiminta, jossa vanhemmat lasten kanssa vuorolla) ei ole mahdollista. 

 

5. Kysymys: Uppopalloilijoissa on myös SM-tason urheilijoita yli ja alle 20 v. Miten heidän kanssaan toimitaan? 
Vastaus:   SM-taso ei oikeuta yli 20-vuotiaiden harjoitteluun kaupungin sisä- ja ulkoliikuntapaikoissa pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän voimassa olevan päätöksen mukaan. Huippu-urheilumäärittely on koronakoordinaatioryhmän päätöksen mukaan seuraavanlainen: Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa. 
Uppopallo ei kuulu tällä hetkellä määrittelyn mukaisiin lajeihin, joten yli 20-vuotiaiden harjoittelu kaupungin tiloissa ei ole mahdollista. Jos uppopallossa on varattuna junioreiden vakiovuoroja, voivat alle 20-vuotiaat näillä vuoroilla harjoitelleet jatkaa harjoittelua 1.2.

 

6. Kysymys: Miten ja kenen kanssa erillisluvan saaneiden huippu-urheilijoiden harjoitusajat saadaan sovittua? 
Vastaus: Ne huippu-urheilijat ja –joukkueet, joilla on ollut pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän päätöksen mukaisesti lupa harjoitella tilojen sulkuaikana, voivat jatkaa harjoittelua siirtymällä takaisin niille ajoille ja vuoroille, joilla ovat harjoitelleet ennen koronasulkua.

 

7. Kysymys: Oletetaanko, että lapset pitävät turvavälit toisistaan toiminnan aikana? 
Vastaus: Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. 

8. Kysymys: Tuleeko Terveysturvallisuuslomake seuralle sähköpostitse? 
Vastaus: Lomake lähetetään kaikille liikuntapalvelun tiloja sekä koulujen liikuntasaleja käyttäville suoraan sähköpostitse. Lomake löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/


9. Kysymys: Selvennättekö mitä tarkoittaa 'lähikontaktit vähenevät merkittävästi”? Voiko siis pelata pallopelejä? 
Vastaus: Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi. Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. 


10. Kysymys: Kontaktilajeissa (mitä useimmat palloilulajit ovat) pelinomaiset harjoitteet ovat melkeinpä mahdottomia turvavälit huomioon ottaen. Miten siis toimitaan?
Vastaus: Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi. Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. 


11. Kysymys: Onko pelaaminen (esim. jalkapallon pelaaminen) vuorolla sääntörike? 
Vastaus: Alle 20-vuotiaiden säännöllinen harjoitustoiminta (vakiintunut ryhmä) vakiovuoroilla on mahdollista 1.2. alkaen. Tapahtumat eli pelit, ottelut, harjoitusottelut ym. eivät ole mahdollisia. Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi. Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Pelaaminen on näiden raamien puitteissa mahdollista varatuilla vuoroilla, vuoroa vakituisesti käyttävän vakiintuneen ryhmän keskuudessa, eli eri ryhmiä ei saa sekoittaa, eikä vuoroja voi vaihtaa pelien mahdollistamiseksi edes seuran sisäisesti.


12. Kysymys: Kun laji on lähikontaktilaji, pitääkö tulkita, ettei lajinomaista harjoittelua voida siis harrastaa? 
Vastaus: Toiminta vakiintuneessa ryhmässä säännöllisellä harjoitusvuorolla. Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi. Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. 


13. Kysymys: Kilpailut ja ottelut on seis, mutta parhaillaan seurat pelaavat joukkueiden sisäisiä tai seuran sisäisiä harjoituspelejä. Onko tämä ok? 
Vastaus: Harjoitukset tulee toteuttaa terveysturvallisesti vain oman, vakituisesti kutakin vuoroa käyttävän ryhmän keskuudessa, eivätkä seuran eri ryhmät saa harjoitella yhdessä. Harjoitusottelut eri seurojen ja eri ryhmien välillä ovat kiellettyjä.


14. Kysymys: Onko rajoituksia harrastusryhmän kokoon? 
Vastaus: Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampia ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa. Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä. 


15. Kysymys: SM-tason urheilusta vielä (yli20-vuotiaat) eli vain erityisluvan saaneet voivat treenata? Mistä erityslupaa voi pyytää? 
Vastaus: Huippu-urheilurajaukseen ei tehty muutosta. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän päätöksen mukaan vain ne jo aiemmin koronasulkuaikana erityisluvan saaneet yli 20-vuotiaat huippu-urheilijat ja joukkueet voivat treenata, joilla on jo voimassa erityislupa. Alle 20-vuotiaat kilpaurheilijat voivat harjoitella olemassa olevilla vakiovuoroilla kuten kaikki muutkin alle 20-vuotiaat harrastajat. 

16. Kysymys: Onko sallittua lähteä pelireissulle joukkueena helmikuussa sellaiselle paikka-/maakunnalle, jossa pelaaminen on sallittua? 
Vastaus: Ei ole sallittua. 

 

17. Kysymys: Ohjeistavatko liikuntapaikat esim. ovilla, jottei kaikki ohjeistus jää seuroille? Vastaus: Liikuntapaikoille tulee julisteopasteita koronaohjeistuksista. 

18. Kysymys: Sarjat ja pelaaminen lykkääntyvät nyt myöhemmälle keväälle. Myöntääkö liikuntavirasto helmikuussa vuoroja myöhemmän kevään mahdollisiin turnauksiin (vaikka emme tiedä tilannetta mikä se myöhemmin on)? 
Vastaus: Olemme keskustelleet tilavarauksissa, että myönnämme helmikuussa keväälle peli-, turnaus- ym. vuoroja. Käsittelemme kevään hakemukset, kun saamme helmikuun vuorot peruutettua. Emme tosiaan kukaan tietysti tiedä, mikä tilanne keväällä tulee olemaan. 

19. Kysymys: Toivoisin selvennystä vuorojen perumiseen eli täytyykö myös aikuisten varattuja sisävuoroja perua vai onko ne automaattisesti peruttu 28.2. asti? 
Vastaus: Vuoroja ei peruta kaupungin toimesta automaattisesti. Tilavaraajan tulee itse perua helmikuun yli 20-vuotiaiden vuorot sekä alle ja yli 20-vuotiaiden kilpailu-, ottelu-, harjoitusottelu- , turnaus- ja tapahtumavuorot viimeistään 2.2. Niistä liikuntapalvelun ja koulujen liikuntasalivuoroista, joita ei ole peruttu 2.2. mennessä laskutetaan tilavaraajaa. 
 

20. Kysymys: Saako aikuisille tarkoitettuja peruutettuja vuoroja hakea keväälle? 
Vastaus: Nyt perutaan aikuisvuorot ja juniorien ja aikuisten tapahtumavaraukset helmikuun ajalta. Uusia vuoroja ei tällä hetkellä voi hakea eikä niitä myönnetä helmikuulle.

 

21. Kysymys: Onko siis kaikki koulun salit auki 1.2 alkaen vai voiko koulut päättää koulukohtaisesti onko salit iltakäytössä? Esimerkiksi, jos sali on otettu opetuskäyttöön? 
Vastaus: Kaikki koulujen liikuntasalit, joissa on ollut vuoroja ovat auki 1.2. alkaen. Tilanne eli alle 20-vuotiaiden vakiovuorotoiminnan jatkuminen 1.2. on käyty läpi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa maanantaina 25.1. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta ei ole tullut tietoa, että olisi otettu uusia saleja opetuskäyttöön.  

22. Kysymys: Aikuisten vuorot perutaan siis nyt 28.2 asti? 
Vastaus: Kyllä, aikuisten vuorot sekä aikuisten ja alle 20-vuotiaiden kilpailu-, ottelu- , harjoitusottelu- ja tapahtumavuorot tulee tilavaraajan toimesta perua ajanjaksolta 1.2.–28.2.  Jos tilavaraaja itse haluaa, voi vuorot perua myös pidemmältä ajalta. Peruutukset tulee tehdä viimeistään ti 2.2. 

 

23. Kysymys: Saako seurat suoraa tukea siitä, että tilanne on vähentänyt osallistujia? Miten tuetaan seurojen toimintaa? 
Vastaus: Seuroilta ei peritä maksuja perutuista vuoroista eikä sulkuajoilta tarvitse maksaa tilavuokria. Kaupunki tukee helsinkiläisiä seuroja vuonna 2021 n. 8,4 miljoonan euron avustuksin. Liikuntaseuroilla on mahdollisuus hakea toiminta-avustusta 15.2. mennessä (lisätietoa avustusmuodoista ja edellytyksistä hakea avustuksia eli avustuskriteereistä https://www.hel.fi/static/public/hela/Kulttuuri-_ja_vapaa-aikalautakunnan_liikuntajaosto/Suomi/Paatos/2020/KUVA_2020-10-27_Lija_6_Pk/C02FEBBD-6744-C1A1-9485-752FDBC00000/Liite.pdf sekä liikunnan avustukset www-sivuiltamme). Toiminta-avustuksen myöntämisessä on huomioitu koronatilanteen aiheuttamaa seuroista johtumaton muutos toimintaan.  

 

24. Kysymys: Mikä on urheiluhallien tilanne, toimivatko ne samalla lailla kuin kaupungin hallit, kyseessä uimahallit. Eli normi talven vuorot jatkuvat? 
Vastaus: Urheiluhallien juniorivuorojen osalta olisi hyvä varmistaa vielä asia Urheiluhalleilta suoraan. 

25. Kysymys: Mikä tulisi olla uintiryhmän koko, kun vuoron aikana on 1, 2, 4 rataa? 
Vastaus: Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. 

26. Kysymys: Aikooko kaupunki vähentää joidenkin salien maksimimäärää? 
Vastaus: Kaupunki ei ole määrittelemässä tilakohtaisia ryhmäkokoja.  Tilavaraaja vastaa siitä, että harrastusryhmän koko mitoitetetaan niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. 

27. Kysymys: Mikä Liikuntamyllyn tilanne? 
Vastaus: Alle 20-vuotiaiden vakiovuorot Liikuntamyllyssä jatkuvat 1.2. 


28. Kysymys: Miksi aikuisten vuoroja ei pystytä perumaan automaattisesti? Onhan varaustilanteessakin ilmoitettu käyttäjien iät? 
Vastaus: Monet seurat vaihtavat vuorojen käyttötarkoitusta, ja siitä syystä vuorojen peruuttaminen täytyy tehdä seurojen omasta toimesta liikuntapalvelulle. Edellisten koronasulkujen aikana on käynyt ilmi, että monien vuorojen käyttötarkoitus (aikuiset-juniorit) on muuttunut.  Saamme varman tiedon peruttavista vuoroista suoraan asiakkaalta. Kun kaupunki aiemmassa sulussa perui itse vuoroja, se aiheutti paljon sekaannusta ja vääriä peruutuksia asiakkaalle.
 

30. Kysymys: Jos valvoja ei ole paikalla ja ovet kiinni, mihin otetaan yhteyttä?? 
Vastaus: Liikuntapaikan puhelinnumeroon. 


31. Kysymys: Jos on ryhmä 3–4-vuotiaille lapsille, niin voiko vanhemmat tuoda/hakea lapset aulasta ja pukea/riisua ulkovaatteet lapsille? Jos mahdollista, niin vaatiko jonkun erikoisluvan? 
Vastaus: Alle kouluikäisen voi saattaa sisään ja riisua ja pukea. Erikoislupaa ei tarvita. Sisälle ei kuitenkaan saa jäädä odottamaan. Yli 12-vuotiaalla saattajalla tulee olla kasvomaski, kun hän tuo ja hakee lapsen.   

32. Kysymys: Mikäli varattu vuoro on sekaryhmä, voiko sen perua? 
Vastaus: Kyllä voi.